نگهداری از سالمند | نگهداری از کودک | ارائه خدمات پرستاری متمایز

در جوامع امروزی دیگر مراقبت و نگهداری از کودک و نگهداری از سالمند به صورت ساده و سنتی نمی باشد

خدمات پرستاری

ممکن است کودک یا سالمند به زبان فارسی تسلط نداشته باشد و یا از ادیان و مذاهب مختلف باشند

که در چنین حالتی مناسب تر آن است که پرستار کودک یا پرستار سالمند جهت فراهم آوردن ارتباط و تعامل بهتر با کودک یا سالمند همزبان و یا هم مذهب باشد.

پرستار کودک

نگهداری کودک

مرکز پرستاری پرنیان با در اختیار داشتن پرستارانی مسلط به زبان های گوناگون و داشتن مذاهب مختلف

آماده اعزام نیروی پرستار کودک در تهران و پرستار سالمند و تمام ایران می باشد.

با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی در جامعه و نیاز جوامع به یادگیری زبان های رسمی دنیا از قبیل:

  • انگلیسی
  • فرانسه
  • عربی
  • و …… .

و همچنین حساس شدن والدین در تربیت کودکان دلبندشان در زمینه یادگیری زبان های خارجه و پیشرفت در امور درسی و آموزشی و همچنین مهارت های زندگی دیگر پرستار کودک به شکل سنتی معنایی ندارد

لذا پرستار کودک و نگهداری از سالمند باید به امور مختلف اشراف و مهارت کافی داشته باشد،

تا بتواند در جوامع امروزی ارتباط و تعامل خوب با کودک و سالمند و همچنین خانواده های آنها داشته باشد.

مرکز پرستاری پرنیان با در نظر داشتن چنین مسائلی اقدام به جذب پرستار کودک مسلط به زبان انگلیسی و… ، مربیان و روانشناسان در زمینه کودک و سالمند نموده است.

که بتواند کمک شایان و قابل تاملی در نگهداری کودک در منزل و نگهداری از سالمندبه هم میهنان عزیز در اقصی نقاط دنیا ارائه نماید.

پرستار کودکفهرست
Call Now Button